A curious mind knows no limit

MOVINGMINDS arbetar med inkludering utifrån flera perspektiv och områden. Alla föreläsningar, processer och workshops utgår från forskning kopplat till modellen ”ekosystem för inkludering” där hjärnan, kroppen och omgivningens roll för ett lyckat inkluderingsarbete står i centrum. 
 
Hur bidrar inkludering av personer, perspektiv och idéer inte bara till mer innovativa och kreativa arbetsplatser utan hur kan det också bidra till högre prestation både bland medarbetare, chefer och team och samtidigt bidra till ökat välbefinnande och mindre stress på arbetsplatsen.  Att arbeta med  inkluderande förhållningssätt bidrar även till höjd motivation och engagemang bland medarbetare vilket får dem att stanna kvar och bidra till att hela verksamheten utvecklas. 
 
MOVINGMINDS levererar kunskap kring inkludering förankrat i senaste forskningen och bidrar både till ökad kunskap och inspiration. Vi levererar kvalitativa, tydliga och inspirerande föreläsningar och processer. Vi tar tillsammans med er fram en process som svarar mot era behov och det ni vill åstadkomma. Vi arbetar med hela verksamheten och tittar på specifika behov utifrån olika delar i verksamheten. 
 
Frida Hedström

Vad vi gör

MOVINGMINDS stöttar företag, organisationer och offentlig sektor med att designa och implementera inkluderingsprocesser som affärsstrategi.  Vi arbetar breddat med inkludering och social hållbarhet, mångfald och jämställdhet. På MOVINGMINDS arbetar vi utifrån tidigare upparbetad erfarenhet inom området och har en tydlig förankring i forskning inom ett brett antal områden.

När du anlitar MOVINGMINDS kommer du att få insikter inom forskningsområden som sociologi, psykologi, kulturvetenskap, neurovetenskap, filosofi, historia, juridik och ekonomi och hur det hänger ihop med inkludering, mångfald och jämställdhet. Hur bidrar inkludering av personer, perspektiv och idéer inte bara till en mer innovativ och kreativ arbetsplats utan hur kan det också bidra till bättre hälsa bland medarbetarna och ett i förlängningen mer lönsamt företag.

Vår filosofi är att alltid arbeta nära kunden i utformandet av uppdraget för att få bästa resultat. Vi arbetar med agila processer och design-thinking som metod i utformandet och i implementering av processer och strategier.

Hur vi gör

MOVINGMINDS erbjuder vi design och implementering av inkluderingsprocesser från idé till genomförande samt utbildningar, föreläsningar & workshops inom områdena: inkludering, kultur & värderingsarbete, framtidens inkluderande ledarskap, framtidens arbetsmarknad och medarbetare, meningsskapande och medarbetarengagemang, jämställdhet och mångfald, hållbarhet och agenda 2030 och metodstöd i agila processer och design-thinking. 

Movingminds metods

Alla föreläsningar, utbildningar & workshops skräddarsys utifrån era behov. Om du vill veta mer om MOVINGMINDS, hur vi arbetar vi och vad vi kan erbjuda er ta gärna kontakt med oss.

prioritering

Inramning

Tillsamman undersöker vi det ni vill förändra eller utveckla och ta fram en plan för en nulägeanalys. 

Mer info om kan komma hit om :

Kompetenser / Aktiviteter

Nuläge

Genomförande nuläges och behovsanalys inom valt utvecklingsområde. 

Mer info om kan komma hit om :

Kompetenser / Aktiviteter

genomförande

Prioritering

Utifrån nulägeanalysen och behovsanalysen prioriterar vi tillsammans ett eller ett par områden för det fortsatta arbetet. 

Mer info om kan komma hit om :

Kompetenser / Aktiviteter

Strategi

Vi stöttar er att ta fram en eller flera strategier som svarar mot era prioriteringar och de behov som finns. 

Mer info om kan komma hit om :

Kompetenser / Aktiviteter

Genomförande

Vi stöttar er i genomförande och implementera av strategin i organisationens olika delar. 

Mer info om kan komma hit om :

Kompetenser / Aktiviteter

hur vi tänker

Hur vi tänker

MOVINGMINDS vet vi att medarbetarnas engagemang och vilja till förändring under en förändringsprocess är en av de viktigaste bitarna för ett lyckat förändringsarbete. Vi arbetar därför med ett tydligt fokus på höjd kunskapsnivå, tillit, kommunikation, motivation och medarbetarengagemang i alla processer. 

Vi drivs av

metod

Passion

Passion skapar glädje för det vi gör och för det vi vill åstadkomma. Passion får oss att våga mer och nå längre.

Kunskap

Kunskap och forskning är grunden i allt vi gör. Vi arbetar kunskapsinriktat i alla uppdrag.

Samarbete

Vi tror på kraften i att göra saker tillsammans. Därför samarbetar vi med en bred pool av experter. Vi samverkar nära våra kunder i alla uppdrag och bjuder in medarbetare att vara delaktiga.

Genomslag

Fokus för allt arbete vi gör är att skapa hållbar och långsiktig förändring för både individ, företag och samhälle.

helhet

Genom att se helheten och våga vända och vrida på perspektiven så kan vi utmana det invanda och skapa större värde för våra kunder.

Vi finns här för dig

Kontakta oss

frida hedström

Frida Hedström

Founder of Movingminds

Impact consultant and Inclusion Specialist

Lämna ditt namn och din e-post nedan tillsammans med ditt meddelande i fältet nedan.